Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7,5 hp

Kursinnehåll

- personcentrerad omvårdnad
- samskapande omvårdnad
- vårdande förhållningssätt
- vårdande samtal
- kommunikation
- nedsatt kommunikationsförmåga och alternativa kommunikationsstrategier
- attityder och värderingar
- kritiskt förhållningssätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HPFK19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 40 - vecka 50
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Pär Wennberg
Kursansvarig
Anna Granath
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2200
Senast ändrad 2022-06-13 13:54:31