Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation 7,5 hp

Kursinnehåll

- personcentrerad omvårdnad
- samskapande omvårdnad
- vårdande förhållningssätt
- vårdande samtal
- kommunikation
- nedsatt kommunikationsförmåga och alternativa kommunikationsstrategier
- attityder och värderingar
- kritiskt förhållningssätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser inom sjuksköterskeprogrammets termin 1 (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HPFK19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2023: vecka 40 - vecka 49
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Elin Olsson
Examinator
Pär Wennberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3193
Senast ändrad 2023-06-08 14:13:48