Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring 7,5 hp

Kursinnehåll

- projektledning, inklusive intressentanalys, kommunikationsplan, riskanalys, tidsplanering, gruppdynamik och förändringspsykologi
- mötesteknik
- olika roller och angreppssätt för att driva och stödja förbättringsarbete i vård, omsorg och socialt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade obligatoriska kurser inom programmet för Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg: Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete 5 hp, Förbättringskunskap I, 5 hp, Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp samt genomgång av följande kurser: Systemtänkande; organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp och Förbättringskunskap II, 5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HPPS26
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Marlene Ockander
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1128
Senast ändrad 2021-01-19 07:03:59