Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 hp

Kursinnehåll

- personcentrerad omvårdnad
- omvårdnadsprocessens olika steg (bedömning, planering, genomförande och utvärdering)
- människans grundläggande behov
- klinisk bedömning
- omvårdnadshandlingar
- medicintekniska moment
- informatik
- etik
- säker vård

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HPRK19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 45 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Christina Petersén
Examinator
Anna Abelsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0270
Senast ändrad 2021-03-16 14:10:40