Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Psykiatrisk omvårdnad (Psychiatric Nursing) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- psykopatologi, behandlingsmetoder, farmakologi och omvårdnad inom:
 • psykos
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • ångest och sömnsvårigheter
 • suicid
 • bipolär sjukdom
 • depression
 • beroendeproblematik
- återhämtningprocessen hos:
 • patient
 • närstående
 • vårdpersonal
 • samhälle
- stigmatisering
- närståendes situation och roll
- teorier, modeller och begrepp i psykiatrisk vård

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 och termin 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp samt Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HPSN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 38 - vecka 52
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Maria Brovall
Kursansvarig
Henrik Mårtensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1174
Senast ändrad 2021-06-17 13:04:28