Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Patientsäkerhet - från teori till praktik 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill erövra grundläggande kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhetsarbetet. Vi utgår från systemteoretiska modeller för att förstå situationer och förebygga vårdskador, där stor vikt läggs på samverkan mellan teknik, regelverk, organisation och människa. Detta för kunna delta i framtida patientsäkerhetsarbetet med människan som resurs och helhetssyn som grund.

Kursinnehåll

- säkerhet och systemsyn
- organisation och kultur
- mänskliga faktorn – människan som resurs för säkerhet
- risker och riskhantering
- patientsäkerhet i olika delar av hälso- och sjukvården

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande och minst två års erfarenhet inom Hälso- och sjukvårds- eller omsorgsområdet (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HPSR22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
5
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 03 2025
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Eva-Mari Blomqvist
Examinator
rosaxe
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11256

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
5
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 03 2025
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Eva-Mari Blomqvist
Examinator
rosaxe
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4296
Senast ändrad 2024-06-13 13:23:14