Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet 7,5 hp

Kursinnehåll

- gerontologi, geriatrik och psykogeriatik
- omvårdnad vid demenssjukdom
- lagar och författningar som rör hemsjukvård samt delegering
- medicinteknik vid vård i hemmet
- sammanhållen vårdplan
- palliativ vård och kunskapsstöd, nationella riktlinjer och nationella kvalitetsregister
- symtomlindring i livets slutskede med fokus på smärta, illamående, trötthet, andnöd och ångest
- teamsamverkan
- vetenskaplig design

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Vidare krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Dessutom krävs avslutad kurs Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HPSS20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
7
Termin
Våren 2020: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Eva-Karin Hultgren
Examinator
Ylva Ståhl
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0137

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
7
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Berit Munck
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0077
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information