Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet 7,5 hp

Kursinnehåll

- gerontologi, geriatrik och psykogeriatrik
- omvårdnad vid demenssjukdom och palliativ vård
- lagar och författningar som rör hemsjukvård
- medicinteknik vid vård i hemsjukvården
- kunskapsstöd, nationella riktlinjer och nationella kvalitetsregister
- symtomlindring vid palliativ vård med fokus på smärta, illamående, trötthet, andnöd och ångest
- teamsamverkan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Vidare krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Dessutom krävs avslutad kurs Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HPSS20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
1
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Julia Lindblom
Examinator
Lise-Lotte Jonasson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2095
Senast ändrad 2021-12-01 15:22:58