Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15 hp

Kursinnehåll

- teorier, modeller, begrepp och metoder inom omvårdnad
- etik
- lagar och författningar
- förebyggande, rehabiliterande och palliativ omvårdnad
- tillämpning av omvårdnadsprocessen samt dokumentation i komplexa omvårdnadssituationer inom allmänsjuksköterskans kompetensområde
- principer, metoder och tekniker i omvårdnad
- läkemedelshantering
- informationsteknik
- interprofessionell teamsamverkan
- kompetensutveckling
- metodförbättring och kvalitetssäkring
- vårdmiljö

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 45 hp inom Omvårdnad inklusive Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp, Introduktion till omvårdnad, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad I, 15 hp, samt Personcentrerad omvårdnad II, 15 hp eller motsvarande samt genomgången kurs Ledarskap i personcentrerad omvårdnad, 7,5 hp och Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, 15 hp (eller motsvarande kunskaper)..

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HPTN13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
OMKU
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2019: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-XH002