Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn 7,5 hp

Kursinnehåll

- etiologi, diagnostik och behandling vid olika pediatriska tillstånd hos förtidigt födda och svårt sjuka barn
- omvårdnad till förtidigt födda och svårt sjuka barn och deras familjer farmakologiska principer och dess tillämpningar på barn och ungdomar
- omvårdnad vid smärta och komplexa pediatriska vårdsituationer samt i livets slutskede
- teorier för att förstå det sjuka barnet och familjens livssituation samt för att stödja deras hälsa
- redskap för reflektion och självvärdering av tillägnad kunskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HPTR20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
1
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Johanna Falck
Examinator
Maria Björk
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2096
Senast ändrad 2021-12-01 15:23:02