Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Radiografi V 22,5 hp

Kursinnehåll

- omvårdnadsbehov relaterat till CT, MR samt PET/CT undersökningar
- anatomi, metodik, projektionslära vid CT, MR samt PET/CT undersökningar
- fördjupning i fysik/teknik inom CT, MR samt PET/CT
- artefakter och felkällor
- bildkvalitet och bildrekonstruktion
- sjukdomslära och diagnostik riktat mot CT, MR samt PET/CT undersökningar
- hållbar utveckling
- dokumentation
- strålskydd och säkerhet
- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- ergonomi
- ledarskap och handledning
- våld i nära relationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 120 hp inom röntgensjuksköterskeprogrammets 180 hp, varav 90 hp från termin 1-3 skall vara avslutade. Dessutom krävs godkänd VFU omfattande 9 hp i kursen Radiografi IV 15 hp inom röntgensjuksköterskeprogrammet (eller motsvarande kunskaper)

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HR5N12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 03 2025
Studietakt
75%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Tatiana Sterlingova
Examinator
Elisabeth Jonsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4189
Senast ändrad 2024-06-13 13:20:25