Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Radiografi, examensarbete 15 hp

Kursinnehåll

- fördjupning inom valt ämnesområde
- kvantitativa och/eller kvalitativa metoder alt. metod vid litteraturstudier
- forskningsetiska principer
- försvar och opposition av examensarbeten

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet Grundl. behörighet samt genomgångna kurser om 70,5 hp inom huvudområdet radiografi (inklusive Vetenskaplig fortsättningskurs inom Radiografi 7,5 hp) varav 63 hp avslutade (inklusive Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp) (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: HREP13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4126
Senast ändrad 2024-01-15 13:52:23