Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs 22,5 hp

Kursinnehåll

- undersökningsmetodik och vårdbehov relaterade till avancerade undersökningar inom radiografi
- diagnostik rörande mer avancerade undersökningar inom radiografi
- fördjupning i fysik/teknik inom datortomografi och magnetresonanstomografi
- basal teknik, metodik och omvårdnad gällande angiografier/intervention och mammografi
- bildkvalitet och bildrekonstruktion
- sterilhantering
- artefakter och felkällor
- dokumentation
- ledarskap och handledning
- sjukdomslära relaterat till undersökningsmetodik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 120 hp inom röntgensjuk-
sköterskeprogrammets 180 hp, varav 90 hp från de tre första terminerna skall vara avslutade. För att studenten skall kunna ha VFU måste praktiska moment ifrån tidigare kurser vara avslutade.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HRFN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
May Bazzi
Examinator
May Bazzi
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0258