Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Radiografi, introduktionskurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- introduktion till undersökningsmetodik inom radiografi
- yrkesroll och ansvarsområde
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- allmän och speciell bakteriologi och virologi
- antibiotika och antibiotikaresistens
- lagar och förordningar relevanta för kursen
- människosyn, etik och etiskt förhållningssätt
- hälsa och sjukdom
- patientomhändertagande
- kvalitetsarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HRIG10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Tatiana Sterlingova
Examinator
Tatiana Sterlingova
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1252
Senast ändrad 2021-06-30 12:03:43