Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Radiografi - Klinisk baskurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- förhållningssätt i det mellanmänskliga mötet i en högteknologisk kontext
- stickteknik, puls, blodtryck, syresättning
- ergonomi i samband med undersökning
- sjukdomslära i relation till akuta vårdsituationer
- hantering och administrering av läkemedel med fokus på kontrastmedel
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- patientsäkerhet och dokumentation vid akuta vårdsituationer i den peri-radiografiska processen
- likabehandling i den peri-radiografiska processen
- interprofessionellt arbetssätt i den peri-radiografiska processen
- vetenskapligt skrivande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 60 hp inom röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp, varav avslutade medicinska kurser om 45 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HRKN18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0260