Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Radiografi - Primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i axiala skelettet II 7,5 hp

Har du redan läst kursen i bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i extremiteterna I, kanske denna kurs kan vara av intresse för dig. Kursen bygger vidare på kunskaper som du inhämtade i del I, men riktas mot att du ska få en fördjupad kunskap och förståelse för normala anatomiska variationer och vanligt förekommande patologiska förändringar inom det axiala skelettet. Kursen behandlar bland annat bildrekonstruktionsmetoder, bildkvalitet, differentialdiagnoser samt beskrivning av det diagnostiska underlaget.
Kursen ges på distans med campusträffar vid tre tillfällen av vardera två dagar. För att kunna få fullt utbyte av kursen krävs att du har handledare vid hemmakliniken, där ett antal fallbeskrivningar och undersökningar ska granskas och redovisas under kursens gång.

Kursinnehåll

- normala anatomiska variationer inom det axiala skelettet
- patologi inom det axiala skelettet
- differentialdiagnoser
- bedöma bildkvalitet
- den peri-radiografiska processen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt röntgensjuksköterskeexamen,180 hp eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs genomgången kurs om 7,5 hp i primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i extremiteterna I eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HRPS26
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21183