Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Radiografi - undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- personcentrerad vård relaterat till konventionell röntgen
- grundläggande bildkriterier och projektionslära vid konventionell röntgen
- teknik vid konventionell röntgen
- strålskydd och säkerhet
- handhavande av medicinteknisk utrustning
- sjukdomslära riktad mot ortopedi och lungans sjukdomar
- ergonomi
- global hälsa och hållbar utveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp, varav avslutade kurser om 60 hp från årskurs 1.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HRUN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Elisabeth Jonsson
Examinator
May Bazzi
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1072
Senast ändrad 2021-02-04 16:18:55