Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om och utveckla färdigheter och förmågor i praktiskt socialt arbete. Utbildningen är förlagd till verksamhetsfältet myndighetsutövning inom socialt arbete och sker under handledning. Under kursen ges studenten möjlighet att utveckla och reflektera över den egna professionella yrkesrollen och ett professionsetiskt förhållningssätt.

Här behandlas:
- etik och bemötande i relation till målgrupp, arbetsområde och genomförda arbetsmoment inom det egna praktikfältet
- professionellt och relationellt förhållningssätt i relation till målgrupp och medarbetare inom det egna praktikfältet
- fördjupade kunskaper om sociala kategorigrunder; t.ex. kön, klass, ålder, etnicitet, sexualitet och funktionsvariation, i relation till målgrupp
- våld i nära relation
- utredning, dokumentation, analyser och utvärdering inom det egna praktikfältet
- självständigt utförande av och reflektioner kring arbetsuppgifter inom det egna praktikfältet
- praktikbearbetande och reflekterande samtal
- kvalitativ textanalys

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, grundläggande psykologi för socionomer, 7,5 hp, psykologiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 hp, sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp, migration, integration och socialt arbete, 7,5 hp samt genomgången kurs i juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HS1N11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anneli Edin
Examinator
Birgitta Ander
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1193
Senast ändrad 2021-06-11 14:26:06