Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I 7,5 hp

Kursinnehåll

- etik och bemötande i relation till målgrupp, arbetsområde och genomförda arbetsmoment inom det egna praktikfältet
- professionellt och relationellt förhållningssätt i relation till målgrupp och medarbetare inom det egna praktikfältet
- kunskap om intersektionalitet
- våld i nära relation
- utredning, dokumentation, analyser och utvärdering inom det egna praktikfältet
- självständigt utförande av och reflektioner kring arbetsuppgifter inom det egna praktikfältet
- praktikbearbetande och reflekterande samtal
- kvalitativ textanalys

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, grundläggande psykologi för socionomer, 7,5 hp, psykologiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 hp, sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp, migration, integration och socialt arbete, 7,5 hp samt genomgången kurs i juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HS1N11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Sandra Lindström
Examinator
Nina Åkerlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4080
Senast ändrad 2024-06-13 13:24:30