Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp

Kursinnehåll

- specialistsjuksköterskans arbetsområde, yrkesfunktion och ledarskap
- fördjupning inom ämnet omvårdnad och dess konsensusbegrepp
- fördjupning utifrån kärnkompetenser i relation till specialistsjuksköterskans yrkesfunktion
- författningar, riktlinjer och konventioner om mänskliga rättigheter relevant för specialistsjuksköterskans arbetsområde
- fördjupning avseende vetenskapligt arbetssätt (datainsamling och databearbetning) inom kvalitativ och kvantitativ metod

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HSAR29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
4
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Malin Jakobsson
Examinator
Karina Huus
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4212
Senast ändrad 2024-06-13 13:23:51