Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik 7,5 hp

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om missbruk och beroende gällande alkohol och droger. Vi tar bland annat upp behandlingsarbetets förutsättningar, utformning och resultat samt det professionella mötets form och innehåll. Teori blandas med praktiska moment där tillfälle ges till egna reflektioner rörande det professionella sociala arbetet.

Kursinnehåll

- fördjupad kunskap gällande missbruk och beroende
- nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
- olika behandlingsmodeller för missbruks- och beroendevård
- genderperspektiv inom missbruk och beroendefältet
- läkemedelsassisterad underhållsbehandling
- narkotika- och alkohollagstiftningen i ett svenskt och internationellt perspektiv
- diagnostiska instrument som ADDIS (Alkohol- och drogdiagnosinstrument) och SCID (Structured Clinical interview)
- bedömningsinstrument som ASI (Addiction Severity Index) och ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)
- tvångsvård
- samsjuklighet
- brukarperspektiv
- anhörighetsperspektiv, barn-föräldrar
- ungdomars bruk av alkohol och narkotika
- förebyggande arbete/prevention inom missbruk- och beroendevård

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i socialt arbete om 150 hp samt genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt Socionomexamen inklusive examensarbete om 15 hp eller motsvarande kunskaper alternativt kandidatexamen i socialt arbete.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HSBR25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Birgitta Ander
Examinator
Nina Gunnarsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1094
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:00