Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå 7,5 hp

Kursinnehåll

- uppsökande arbete, förebyggande arbete, samhällsarbete (community work), antidiskriminerande arbete, företrädarskap och empowerment
- delaktighet och inklusion och dess betydelse för praktiskt socialt arbete
- socialt entreprenörskap, brukar - och intresseorganisationer
- metodik för att skapa, driva och utveckla projekt och samverkansformer med särskilt fokus på marginaliserade områden.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, grundläggande psykologi för socionomer, 7,5 hp, psykologiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 hp, sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp, migration, integration och socialt arbete, 7,5 hp samt genomgången kurs i juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSCN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 40 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Birgitta Ander
Kursansvarig
Diana Kajic
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1194
Senast ändrad 2021-06-11 14:26:49