Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå 7,5 hp

Kursinnehåll

- uppsökande och förebyggande socialt arbete, företrädarskap, empowerment, socialpedagogik och socialt entreprenörskap
- delaktighet och inklusion samt dess betydelse för samhällsarbete
- mobilisering av civilsamhälle i samhällsarbete
- metodik för att skapa, driva och utveckla interventioner i socialt arbete med särskilt fokus på civilsamhälle och brukarmedverkan
- interaktiv forskning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, grundläggande psykologi för socionomer, 7,5 hp, psykologiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 hp, sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp, migration, integration och socialt arbete, 7,5 hp samt genomgången kurs i juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSCN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2023: vecka 40 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Diana Kajic
Examinator
Monika Allgurin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3197
Senast ändrad 2023-09-08 11:02:52