Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, examensarbete 15 hp

Kursen föregås av att studenten författar ett PM vilket granskas, kommenteras och utifrån vilket handledare utses. Uppsatskursen utgörs av att studenten författar ett självständigt arbete om 15 hp, med relevans för socialt arbete. Uppsatsarbetet stöds av dels handledning, dels separata föreläsningar.

Kursinnehåll

  • Fördjupning inom socialt arbete
  • Tillämpning av kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
  • Tillämpning av forskningsetiska principer
  • Genomförande av litteraturöversikt
  • Vetenskapligt rapportskrivande
  • Försvar och opposition av examensarbeten
  • Terminsreflektion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 120 hp (termin 1-4) inom socionomprogrammet samt genomgångna kurser i socialt arbete om 30 hp (termin 5) inom socionomprogrammet. Dessutom krävs genomgången kurs Vetenskapteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: HSEP10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Aimée Ekman
Examinator
Pia Bülow
Examinator
Klas Borell
Examinator
Disa Bergnehr
Examinator
Monika Wilinska
Examinator
Staffan Bengtsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1087
Senast ändrad 2020-12-14 11:31:57