Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, examensarbete I 15 hp

Kursen föregås av att studenten författar ett PM vilket granskas, kommenteras och utifrån vilket handledare utses. Uppsatskursen utgörs av att studenten författar ett självständigt arbete om 15 hp, med relevans för socialt arbete. Uppsatsarbetet stöds av dels handledning, dels möjlighet att delta i separata föreläsningar.

Kursinnehåll

  • Fördjupning inom valt ämnesområde inom ramen för socialt arbete
  • Tillämpning av kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
  • Forskningsetiska principer
  • Försvar och opposition av examensarbeten

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i socialt arbete eller Socionomexamen 210 hp alternativt Social omsorgsexamen (120 p). I samtliga tre examina ska ingå ett avslutat examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs avslutade kurser om 15 hp i Socialt arbete på avancerad nivå och genomgången kurs i Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp på avancerad nivå.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: HSET27
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ulrika Börjesson
Examinator
Staffan Bengtsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0227

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Ulrika Börjesson
Examinator
Staffan Bengtsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11227