Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, examensarbete I 15 hp

Kursen föregås av att studenten författar ett PM vilket granskas, kommenteras och utifrån vilket handledare utses. Uppsatskursen utgörs av att studenten författar ett självständigt arbete om 15 hp, med relevans för socialt arbete. Uppsatsarbetet stöds av dels handledning, dels möjlighet att delta i separata föreläsningar.

Kursinnehåll

  • Fördjupning inom valt ämnesområde inom ramen för socialt arbete
  • Tillämpning av kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
  • Forskningsetiska principer
  • Försvar och opposition av examensarbeten

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i socialt arbete eller Socionomexamen 210 hp alternativt Social omsorgsexamen (120 p). I samtliga tre examina ska ingå ett avslutat examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs avslutade kurser om 15 hp i Socialt arbete på avancerad nivå och genomgången kurs i Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp på avancerad nivå.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: HSET27
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Ulrika Börjesson
Examinator
Staffan Bengtsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1152
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Ulrika Börjesson
Examinator
Staffan Bengtsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1103
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:52