Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 hp

Kursinnehåll

Innehållet i kursen utgörs av; läkemedelsberäkning, allmän farmakologi, sjukdomslära med farmakoterapi 1 och sjukdomslära med farmakoterapi 2.

Läkemedelsberäkning (1 hp)
- enhetsomvandling
- läkemedelberäkning i samband med tablett, flytande läkemedel, injektion, kräm och salva
- läkemedelsberäkning vid spädning och infusion
- beräkningar vid syrgasbehandling

Allmän farmakologi (3 hp)
- farmakodynamik
- farmakokinetik
- interaktioner och biverkningar


Sjukdomslära och farmakoterapi 1 (5 hp)
Patofysiologi, diagnostik och behandling/farmakoterapi inom följande områden:
- kardiovaskulära systemet
- respirationssystemet
- diabetes
- mage och tarm

Sjukdomslära och farmakoterapi 2 (6 hp)
Patofysiologi, diagnostik och behandling inom följande områden:
- endokrina systemet*
- nervsystemet
- smärta*
- blod, inklusive transfusionsmedicin
- tumörlära
- ortopedi
- njurar och urinvägar
- reumatologi
- kirurgi och anestesi
- vätske-elektrolyt-syra-basbalans

* inkluderar farmakoterapi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HSFN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Lisa Nyman
Examinator
Biljana Ouda
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1131
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:34