Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sjukdomslära med förskrivningsrätt 7,5 hp

Kursinnehåll

- smärta och smärtbehandling
- nutrition och förskrivning av näringsdryck och preparat
- ögonsjukdomar
- infektionssjukdomar
- mag- och tarmsjukdomar samt gynekologi
- sår och sårvård
- hudsjukdomar
- inkontinens
- läkemedels- och hjälpmedelsförskrivning
- stomi och stomivård

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HSFR29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
7
Termin
Hösten 2021: vecka 45 - vecka 03 2022
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Lise-Lotte Jonasson
Kursansvarig
Julia Lindblom
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1297
Senast ändrad 2021-06-17 13:50:53