Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå (Social Work with Groups and in Community) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- uppsökande arbete, förebyggande arbete, samhällsarbete (community work), antidiskriminerande arbete, företrädarskap och empowerment
- delaktighet och inklusion och dess betydelse för praktiskt socialt arbete
- olika former för arbete och samverkan på grupp- och samhällsnivå där civilsamhället, stat och marknad är aktörer
- socialt entreprenörskap, brukar- och intresseorganisationer
- metodik för att skapa, driva och utveckla projekt och samverkansformer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser i socialt arbete om 60 hp samt genomgången kurs Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HSGN13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 13
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Monika Wilinska
Kursansvarig
Birgitta Ander
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1025
Senast ändrad 2021-01-14 07:53:02