Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå (Social Work with Groups and in Community) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- Uppsökande och förebyggande socialt arbete, företrädarskap, empowerment, socialpedagogik och socialt entreprenörskap
- delaktighet och inklusion samt dess betydelse för samhällsarbete i utanförskapsområden
- mobilisering av civilsamhälle i samhällsarbete
- metodik för att skapa, driva och utveckla projekt och samverkansformer med särskilt fokus på utanförskapsområden
- interaktiv forskning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser i socialt arbete om 60 hp samt genomgången kurs Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HSGN13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 09 - vecka 13
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Birgitta Ander
Kursansvarig
Diana Kajic
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2004
Senast ändrad 2021-11-25 10:58:06