Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1
- perspektiv på socialt förändringsarbete utifrån målgrupp och problematik
- perspektiv på socialt förändringsarbete med enskilda individer och deras nätverk
- barn och unga, familjer, missbruk och beroende och personer som lever i våldets närhet
- neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Delkurs 2
- metoder och åtgärdsbedömningar i individinriktat socialt förändringsarbete
- interventioner i socialt arbete i relation till olika målgrupper och problematik
- evidens, evidensbaserad praktik, riktlinjer, vård- och behandlingsplanering och bedömningsinstrument

Delkurs 3
- terminsreflektion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, grundläggande psykologi för socionomer, 7,5 hp, psykologiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 hp, sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp, migration, integration och socialt arbete, 7,5 hp samt genomgången kurs i juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSIN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Diana Kajic
Examinator
Torbjörn Kalin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4051
Senast ändrad 2024-03-06 14:40:03