Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1, Perspektiv på socialt förändringsarbete utifrån målgrupp och problematik
- perspektiv på socialt förändringsarbete med enskilda individer och deras nätverk
- barn och unga, familjer, individer med psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar, psykiska funktionshinder, missbruk och beroende och personer som lever i våldets närhet

Delkurs 2, Metoder och åtgärdsbedömningar i individinriktat socialt förändringsarbete
- metoder i socialt arbete i relation till olika målgrupper och problematik
- evidens, evidensbaserad praktik, riktlinjer, vård- och behandlingsplanering och bedömningsinstrument

Delkurs 3, Delaktighet och inflytande i ett brukarperspektiv
- brukarperspektiv, med fokus på delaktighet och inflytande
- terminsreflektion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp, Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete, 15 hp samt genomgångna kurser Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt, 7,5 hp, Socialrätt, 7,5 hp och Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSIN18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Torbjörn Kalin
Examinator
Thorbjörn Ahlgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1085
Senast ändrad 2020-12-03 09:08:55