Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1
- mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
- etik i socialt arbete
- socialarbetarens roll och funktion
- kommunikation och samspel i grupp
- teorier och begrepp inom socialt arbete
- informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande
- vetenskaplig metod
Delkurs 2
- det sociala arbetets utveckling och föränderlighet nationellt och internationellt
- beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga och juridiska begrepp, teorier och perspektiv inom socialt arbete
- ojämlikhet, salutogena perspektiv och empowerment i förhållande till brukare/klient
- introduktion i vetenskapligt skrivande samt biblioteksinformation med artikelsökning
- organisering av socialt arbete
- introduktion av hur socialt arbete kan bedrivas på individ-, grupp- och samhällsnivå med barn, ungdomar, familjer, äldre, missbruk, funktionsnedsättning och fattigdom som exempel
- vetenskaplig metod

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSKG19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anneli Edin
Examinator
Birgitta Ander
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1197
Senast ändrad 2021-06-11 14:20:54