Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp

Kursinnehåll

- mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
- etik i socialt arbete
- informationssökning och vetenskapligt skrivande
- vetenskaplig metod
- det sociala arbetets utveckling och föränderlighet nationellt och internationellt
- beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga och juridiska begrepp, teorier och perspektiv inom socialt arbete
- det professionella mötet
- introduktion av hur socialt arbete kan bedrivas på individ-, grupp- och samhällsnivå
- Interprofessionellt lärande (IPL)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSKG19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Diana Kajic
Examinator
Mikael Skillmark
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4084
Senast ändrad 2024-06-13 13:24:09