Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samskapande och avancerade vård i hemmet 7,5 hp

Kursinnehåll

- evidensbaserad vård
- funktionsvariationer
- förbättringskunskap
- gerontologi
- hälsosamtal
- långvarig och psykosomatisk smärta
- maktperspektivet (i mötet med patient, närstående och familj)
- medicinteknik
- hemmiljö
- informatik
- palliativ vård
- personcentrad omvårdnad (patient, närstående och familj)
- psykiatri
- samordnad vård (tex. SIP, VPL)
- stress
- säker vård i hemmet
- sömn
- teamsamverkan
- telefonrådgivning
- uppgiftsförskjutning (Task-shitfting)
- redskap för reflektion och självvärdering av tillägnad kunskap
- vetenskaplig metod
- ålderism
- övervikt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp och avslutade kurser i Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp och Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom 7,5 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HSKR22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
2
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Elzana Odzakovic
Examinator
Lise-Lotte Jonasson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4168
Senast ändrad 2023-11-30 13:07:41