Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7,5 hp

Kursinnehåll

- arbete i hotlab, iordningställande/hantering samt dokumentation av radiofarmaka (inklusive PET-tracers) framställning och kvalitetskontroll
- fysikaliska principer adekvat för nuklearmedicin
- kvalitetskontroller och analys av felkällor
- radionuklidterapi
- fördjupad undersökningsmetodik och diagnostik inom nuklearmedicin
- användningsområden för PET
- användningsområden för SPECT

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp från år 2 och avslutade kurser om 22,5 hp från termin 5 inom biomedicinska analytikerprogrammet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSNN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Paulina Holmqvist
Examinator
Magnus Karlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1074
Senast ändrad 2020-12-21 13:42:31