Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp

Kursinnehåll

- grundläggande sociologiska perspektiv, teorier och begrepp
- sociala och samhälleliga förändringar såsom globalisering och individualisering
- ett intersektionellt perspektiv
- hälsa, sjukdom och funktionshinder
- vardagsliv och socialt samspel
- livslopp och familj med fokus på ungdomar och äldre
- avvikande beteende och kriminalitet
- mekanismer som genererar ojämlikheter mellan människor
- kvalitativ vetenskaplig metod

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och genomgångna kurser om 30 hp i socialt arbete.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSOK10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 40 - vecka 49
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Nina Gunnarsson
Examinator
Karl Hedman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0232
Senast ändrad 2020-06-03 09:05:53