Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp

Kursinnehåll

- grundläggande sociologiska perspektiv, teorier och begrepp
- sociala och samhälleliga förändringar såsom globalisering och individualisering
- ett intersektionellt perspektiv
- hälsa, sjukdom och funktionshinder
- vardagsliv och socialt samspel
- livslopp och familj med fokus på ungdomar och äldre
- avvikande beteende och kriminalitet
- mekanismer som genererar ojämlikheter mellan människor
- kvalitativ vetenskaplig metod
- kultur, etnicitet och klass
- kön, heteronormativitet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och genomgångna kurser i Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp samt Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSOK12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 40 - vecka 49
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Nina Gunnarsson
Examinator
Karl Hedman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2209
Senast ändrad 2023-02-24 15:27:42