Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa 7,5 hp

Kursinnehåll

- begreppet psykisk funktionsnedsättning
- den biopsykosociala modellen
- diagnoser inom psykisk funktionsnedsättning
- olika målgruppers livsvillkor och konsekvenser vid psykisk funktionsnedsättning
- socialtjänstens insatser (SoL och LSS) kopplat till psykisk funktionsnedsättning
- livsloppsperspektiv på psykisk funktionsnedsättning
- samhällets normativa syn på psykisk funktionsnedsättning
- brukarperspektiv, brukarinflytande, bemötande och delaktighet
- vetenskaplig kunskapssammanställning (vetenskaplig metod)
- LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) ÖRV (öppen rättspsykiatrisk vård) LRV (lagen rättspsykiatrisk vård) berörs relaterat till socialt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i; Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, Grundläggande psykologi för socionomer, 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete, 7, 5 hp, Sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp, Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 hp samt genomgångna kurser Verksamhetsförlagda studier I, 7,5 hp, Socialt förändringsarbete på grupp och samhällsnivå, 7,5 hp, Socialt förändringsarbete med individ och nätverk,15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSON11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Nina Gunnarsson
Examinator
Pia Bülow
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4055
Senast ändrad 2024-03-21 11:03:00