Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, profession och praktik 7,5 hp

Kursinnehåll

- socialvetenskaplig forskning och teoribildning
- litteraturöversikt
- sociala interventioner
- etiska aspekter på socialt arbete
- individuell kunskapsutveckling samt personlig och professionell utveckling

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser inom socialt arbete om 127,5 hp, inklusive Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs avslutade kurser i Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp och Socialrätt 7,5 hp. Därutöver krävs genomgångna kurser i Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 hp eller motsvarande, och Socialt arbete examensarbete 15 hp samt genomgångna kurser i socialt arbete på avancerad nivå om ytterligare 22,5 hp.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HSPS25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 50 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Thorbjörn Ahlgren
Kursansvarig
Diana Kajic
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0233