Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, profession och praktik 7,5 hp

Kursinnehåll

- forskning och teoribildning i socialt arbete
- sociala interventioner
- etik och bemötande
- individuell kunskapsutveckling samt personlig och professionell utveckling

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser inom socialt arbete om 127,5 hp, inklusive Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs avslutade kurser i Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp och Socialrätt 7,5 hp. Därutöver krävs genomgångna kurser i Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 hp eller motsvarande, och Socialt arbete examensarbete 15 hp samt genomgångna kurser i socialt arbete på avancerad nivå om ytterligare 22,5 hp.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HSPS25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Thorbjörn Ahlgren
Kursansvarig
Diana Kajic
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1140
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:42