Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp

Kursinnehåll

- den svenska välfärdsstatens framväxt
- det nutida svenska välfärdssystemet och dess relation till olika gruppers levnadsbetingelser samt välfärdens ojämlika fördelning
- välfärdssystemets framtida förändringar och utmaningar såsom demografisk utveckling, medborgarskap, marknadisering
- introduktion av det svenska socialförsäkringssystemet i ett samhällsperspektiv
- fattigdom i dagens samhälle i ett nationellt och internationellt perspektiv
- jämförelse mellan olika välfärdssystem i ett internationellt perspektiv
- svenska stats- och kommunförvaltning och politisk organisation samt EU:s organisation och funktion
- informationssökning
- granskning av vetenskapliga artiklar och böcker med relevans för det sociala arbetet
- vetenskaplig kvalitativ metod

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 15 hp i socialt arbete.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSSK19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 18
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Birgitta Ander
Examinator
Anna Siverskog
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1083
Senast ändrad 2021-04-06 13:37:05