Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp

Kursinnehåll

- den svenska välfärdsstatens framväxt
- det nutida svenska välfärdssystemet och dess relation till olika gruppers levnadsbetingelser samt välfärdens ojämlika fördelning
- välfärdssystemets framtida förändringar och utmaningar såsom demografisk utveckling, medborgarskap, marknadisering
- fattigdom i ett nationellt och internationellt perspektiv
- introduktion av det svenska socialförsäkringssystemet i ett samhällsperspektiv
- jämförelse mellan olika välfärdssystem i ett internationellt perspektiv
- svenska stats- och kommunförvaltning och politisk organisation
- informationssökning
- granskning av vetenskapliga artiklar och böcker med relevans för det sociala arbetet
- vetenskaplig kvalitativ metod

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 15 hp i socialt arbete (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSSK19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 45 - vecka 49
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Birgitta Ander
Examinator
Staffan Bengtsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2211
Senast ändrad 2023-07-06 10:31:42