Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samtal i socialt arbete 7,5 hp

Kursinnehåll

- samtalsmetoder av betydelse för socialt arbete och dess teoretiska förankring
- teorier om institutionella diskurser och det professionella samtalets sociala och kulturella förutsättningar samt begrepp såsom makt, inflytande och gräsrotsbyråkrati
- teorier om professionella samtal i situationer där hänsyn måste tas till individers kognitiva förmågor, språkförståelse och kulturella erfarenheter
- forskning om samtal i socialt arbete
- etiska aspekter på samtal i socialt arbete samt etisk reflektion över egen samtalsförmåga och dess utveckling
- samtalets betydelse i socialt arbete för utredning, stöd och behandling
- samtal som verktyg för att förebygga och upptäcka våld i nära relationer
- berättelser som forskningsmetod
- modeller för posterpresentation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, Grundläggande psykologi för socionomer, 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 hp, Sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp, Migration, integration och socialt arbete, 7,5 hp, Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 hp samt genomgångna kurser Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå, 7,5 hp, Socialt förändringsarbete med individ och nätverk, 15 hp och Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSSN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2023: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Agnetha Borell
Examinator
Pia Bülow
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3255
Senast ändrad 2023-09-08 11:10:55