Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samtal i socialt arbete 7,5 hp

Kursinnehåll

- samtalsmetoder av betydelse för socialt arbete och dess teoretiska förankring
- teorier om institutionella diskurser och det professionella samtalets sociala och kulturella förutsättningar samt begrepp såsom makt, inflytande och gräsrotsbyråkrati
- teorier om samtal med barn, personer med nedsatt kognitiv funktionsförmåga samt personer med olika kulturella erfarenheter och vid behov av tolkstöd
- forskning om samtal i socialt arbete
- etiska aspekter på samtal i socialt arbete samt etisk reflektion över egen samtalsförmåga och dess utveckling
- samtalets betydelse i socialt arbete för utredning, stöd och behandling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp, Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp, Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete 15 hp, Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp, Socialrätt 7,5 hp och Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp samt genomgångna kurser Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå 7,5 hp, Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 hp och Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I 7,5 hp (eller motsvarande)..

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSSN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Agnetha Borell
Examinator
Pia Bülow
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1086
Senast ändrad 2020-12-14 11:31:56