Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier II 15 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar:
- det sociala arbetets organisering
- yrkesroll och professionalitet
- samverkan och samarbete
- delaktighet och brukarinflytande
- interaktion/möte/förhållningssätt
- etik
- sociala processer och problem
- åtgärder, metoder och teorier inom socialt arbete
- utredning och dokumentation
- den egna läroprocessen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp, Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp, Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete 15 hp, Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp, Socialrätt 7,5 hp och Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp samt genomgångna kurser Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå 7,5 hp, Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 hp, Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I 7,5 hp och Samtal i socialt arbete 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HSTN16
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 18
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Malin Johansson
Examinator
Birgitta Ander
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1089
Senast ändrad 2021-01-11 14:56:08