Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, vetenskapsteori och forskningsmetodik med examensarbete 22,5 hp

Kursinnehåll

- forskning i socialt arbete
- forskningsprocessen
- kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
- forskningsetiska principer
- vetenskapligt rapportskrivande
- försvar och opposition av examensarbeten
- terminsreflektion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp, Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7,5 hp, Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp, Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp, Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete 30 hp, Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I 7,5 hp, Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå 7,5 hp, Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 hp, samt genomgångna kurser i Samtal i socialt arbete 7,5 hp, Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier II 15 hp och Socialt arbete, psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa 7,5 hp, (eller motsvarande).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSVP12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2023: vecka 40 - vecka 03 2024
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Staffan Bengtsson
Examinator
Klas Borell
Examinator
Staffan Bengtsson
Examinator
Monika Allgurin
Examinator
Tina Olsson
Kursansvarig
Nina Gunnarsson
Examinator
Disa Bergnehr
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3257
Senast ändrad 2024-04-09 08:10:02