Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad 3 hp

Kursinnehåll

- praktiska moment inom centrala nervsystemet, cirkulation, respiration, urinvägar, mag- och tarmsystem och rörelseapparat
- basala hygienrutiner
- HLR (hjärt-lungräddning) och första hjälpen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HTAK19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 14 - vecka 17
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Camilla Vernersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2033
Senast ändrad 2022-03-03 13:20:52