Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillämpning av aktivitetsbaserade hälsofrämjande metoder för äldre personer 4,5 hp

Kursinnehåll

- arbetsterapeutisk processmodell
- aktivitetsbaserade/aktivitetsfokuserade hälsofrämjande metoder
- grupprocesser

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser motsvarande 60 hp från kurserna Arbetsterapi i yrke och forskning 30 hp, Aktivitet och utveckling genom hela livet 30 hp och/eller Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom 30 hp (eller motsvarande kunskaper). Dessutom krävs genomgången distanskurs Aktivitetsbaserade hälsofrämjande metoder för äldre personer 1,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HTHN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 40 - vecka 03 2021
Studietakt
10%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ann Johansson
Examinator
Sofi Fristedt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
9000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0294