Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Teamsamverkan i en föränderlig organisation 7,5 hp

Kursen behandlar:
- Teorier, definitioner och föreställningar kring individ, grupp och samhälle vad gäller organisation, profession och förändring
- Organisationskulturens betydelse för utveckling och samverkan internt samt externt inom olika organisationer
- Brukare/patientens roll i samverkan
- Teamarbete, professionellt och mångprofessionellt vad gäller roll, identitet och makt
- Teamutveckling och teamsamverkan inom och mellan olika organisationer
- Aktuell forskning om teamsamverkan i föränderliga organisationer
- Framtida utmaningar inom teamsamverkan i föränderliga organisationer

Kursinnehåll

- teoretiska perspektiv och modeller rörande team och samverkan inom/mellan professioner och organisationer
- brukare/patientens roll i samverkan
- teamledning, teamarbete, professionellt och mångprofessionellt vad gäller roll, identitet och makt
- teamutveckling och teamsamverkan inom och mellan olika organisationer
- aktuell forskning om teamsamverkan i föränderliga organisationer
- framtida utmaningar inom teamsamverkan i föränderliga organisationer

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i ämne inom vård, oral hälsovetenskap eller samhälls- och beteendevetenskap alternativt yrkesexamen som Socionom, 210 hp, Sjuksköterska, 180 hp, Arbetsterapeut, 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HTSR21
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
3
Termin
Våren 2024: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Karl Hedman
Examinator
Thorbjörn Ahlgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4062
Senast ändrad 2024-02-05 11:32:57